Politică de Cookies - NorthSide Park
Locuințele din Northside Tower sunt sold-out!

Parte a complexului Northside Park, acest proiect unic și inedit și-a primit locatarii în noile lor case. Suntem mândri de ce am realizat și vă invităm să urmăriți proiectele noastre viitoare, ce vor oferi aceeași calitate impecabilă, la prețuri rezonabile.

Northside Park Tower SRL

Bucuresti, Sos Gheorghe Ionescu Sisesti nr 467C etaj 1, ap 1, sector 1 NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Societatea NORTHSIDE PARK TOWER SRLS, cu sediul social in municipiul Bucuresti, Sos Gheorghe Ionescu Sisesti nr 467C etaj 1, ap 1, sector1 , atat in nume propriu, cat si in calitate de imputernicit pentru proiectul rezidential localizat in Bucuresti, sector 1, Sos Gheorghe Ionescu Sisesti nr 467C, (in calitate de Beneficiar). Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679, ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vor aplica incepand cu 25 mai 2018, dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest scop, regasiti in continuare elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe aceasta tema, in calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

1. Ce inseamna prelucrarea datelor Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea. NORTHSIDE PARK TOWER SRLva avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date cu caracter personal sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, datele solicitate fiind adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate. In acest sens, va aducem la cunostinta ca orice comunicare de la dvs efectuata printr-o adresa de e-mail sau prin mesaje text electronice, presupune accceptul dumneavoastra cu privire la utilizarea serviciilor respectivului tert in vederea diseminarii datelor cu caracter personal (de exemplu utilizarea yahoo mail sau gmail, SMS-uri prin operatori de telefonie, etc).

2. Ce date cu caracter personal prelucram? De la caz la caz, NORTHSIDE PARK TOWER SRL prelucreaza date cu caracter personal precum, dar fara a se limita la: · Date de identificare (nume si prenume, cod numeric personal, serie si numar buletin/date pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura, imaginea); · Date de contact (adresa de domiciliu / resedinta, adresa de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon); · Date de geolocalizare/date de trafic (IP, cookie); · Date de stare civila; · Date privind situatia economica si financiara (ex venituri, extrase cont, ordine de plata, etc); · Date privind locul de munca si angajatorul; Lista acestor date poate varia in functie de interesul pe care il manifestati fata de bunurile sau/si serviciile promovate de catre noi, sau de prevederile legale aplicabile activitatilor intreprinse de catre NORTHSIDE PARK TOWER SRL Datele cu caracter personal sunt cele obtinute direct de la dumneavoastra sau de la terti (de exemplu, furnizori de lead-uri, banci, notar, etc).

3. In ce scopuri prelucram datele personale? Datele sunt prelucrate in urmatoarele scopuri: · furnizarea serviciilor de management proprietati, inclusiv realizarea de tranzactii imobiliare (vanzare active / proprietati, inchiriere active / proprietati, cesiuni si novatii de contracte); · colectare debite (incasare pret / rest de pret / rate / chirii), recuperare sume restante; · marketing pentru promovarea oricaror bunuri si/sau servicii oferite de NORTHSIDE PARK TOWER SRLatat in nume propriu sau ca imputernicit; · transmitere catre terti contractanti, in conditiile legii (precum, dar fara a se limita la, firme de curierat/servicii postale, executori, case de avocatura, notary, executor judecatoresti, firme de contabilitate sau alti mandatari contractati de catre NORTHSIDE PARK TOWER SRL(in nume propriu sau ca imputernicit) pentru exercitarea intereselor legitime ale sale sau ale Beneficiarilor; · indeplinirea obligatiilor legale de exemplu, derulare de actiuni de audit sau obligatii de raportare catre institutii/organisme de stat, precum ANAF, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, solutionarea solicitarilor primite de la terti indrituiti sa solicite astfel de informatii . In vederea derularii relatiei contractuale sau in vederea promovarii bunurilor si serviciilor NORTHSIDE PARK TOWER SRL sau ale Beneficiarilor in anumite situatii, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi prelucrate automat, fara insa a exclude interventia umana.

4. Ce se intampla daca nu doriti ca datele cu caracter personal sa fie prelucrate de catre NORTHSIDE PARK TOWER SRL Initierea si derularea relatiei de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare pot fi efectuate doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal. In cazul in care nu doriti sa ne furnizati informatiile necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora, vom fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri. Prelucrarea datelor in scop de marketing face posibila informarea dumneavoastra in legatura cu noutatile si ofertele NORTHSIDE PARK TOWER SRL. Puteti solicita oricand intreruperea prelucrarii in acest scop, fara ca relatia de client sa fie afectata. 5. Catre cine pot fi transmise datele cu caracter personal?

Categoriile potentialilor destinatari ai transferurilor de date pot fi: · parteneri contractuali (de exemplu antreprenorii constructori, firme contabilitate, firme audit); · terti subcontractanti (de exemplu societatile care executa lucrari de reparatii, remedieri, prestatori servicii postale); · ANAF, in vederea respectarii legislatiei; · actionarii, asociatii si administratorii, membrii ; · alte autoritati competente (pentru indeplinirea obligatiilor legale · mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ( de exemplu societati de avocatura, societati care asigura paza, asociatii de proprietari, executori, prestatori de servicii, notari, etc); · diverse institutii financiare in cazul in care persoana vizata solicita finantare de la respectiva institutie financiara; · terti in cazul cesionarii/transferului drepturilor contractual.

6. Se pot transmite datele in afara tarii? Prelucrarea datelor cu caracter personal poate sa implice transferarea lor in strainatate, in scopurile mai sus mentionate. Datele pot fi transferate in state din UNIUNEA EUROPEANA in cazul in care datele vor fi transferate international in state NON UE catre terti sau organizatii si organisme internationale, veti fi informati si se vor aplica garantiile prevazute de art.44-49 din Regulamentul General). In toate cazurile, orice transfer va fi efectuat cu instituirea garantiilor necesare care sa asigure protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

7. Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale? Incepand din data de 25 mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal. Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora: a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia dumneavoastra cu NORTHSIDE PARK TOWER SRLb) Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea NORTHSIDE PARK TOWER SRL, fara intârzieri nejustificate, rectificarea/ completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc; c) Dreptul la stergere: va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele NORTHSIDE PARK TOWER SRL, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal; d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii: poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand NORTHSIDE PARK TOWER SRL nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale NORTHSIDE PARK TOWER SRL prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate; e) Dreptul la portabilitatea datelor: consta in posibilitatea de a solicita NORTHSIDE PARK TOWER SRL transmiterea datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de NORTHSIDE PARK TOWER SRL. f) Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre NORTHSIDE PARK TOWER SRL Bucuresti, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dumneavoastra particulara. g) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita NORTHSIDE PARK TOWER SRL de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Mai multe informatii pot fi gasite la http://www.dataprotection.ro/ i) Dreptul de a va adresa justitiei;

8. Informatii pentru utilizatori (vizitatori) · Ca utilizator (vizitator) aveti urmatoarele responsabilitati: sa furnizati date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra, asa cum este cerut de formularul de inregistrare atunci cand este cazul; · sa mentineti si innoiti, atunci cand situatia cere, datele de inregistrare pentru a fi adevarate, exacte si complete. Totodata va asumati obligativitatea de a nu face urmatoarele: · sa publicati materiale care contin virusi sau alte programe cu intentia de a distruge acest sistem cat si orice sistem sau informatie; · sa publicati material cu drept de autor, daca nu sunteti autorul sau daca nu aveti permisiunea autorului de a publica materialul respectiv; · sa publicati materiale obscene, defaimatoare, de amenintare sau rauvoitoare fata de un alt utilizator, persoana fizica sau juridical, materiale ori informatii prohibite de prevederile legale in vigoare; · sa publicati o imagine sau o afirmatie care contravine normelor legale in vigoare incidente. In caz de nerespectare a acestor conditii, NORTHSIDE PARK TOWER SRL. se disociaza de autorul acestora, va sterge informatiile respective si poate actiona pe cale legala. Compania isi rezerva dreptul de a prelucra si utiliza informatiile mentionate mai sus, in scopul informarii Dvs. asupra actiunilor de marketing si ofertelor lansate de companie.

9. Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre ARES? Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre NORTHSIDE PARK TOWER SRLpe perioada in care sunteti client al NORTHSIDE PARK TOWER SRL, precum si ulterior acestei perioade, in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date. Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea respectivelor drepturi, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor in scop de marketing puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare: · prin e-mail, la adresa:; · in scris prin formularea unei cereri, la sediul din Bucuresti Mentionam ca informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul NORTHSIDE PARK

10. Modificari ale politicii de confidentialitate Modificari ale prezentei politici de confidentialitate ce vor aparea pe parcurs si vor fi publicate pe pagina web fara a va informa anterior. “Termeni si Conditii” constituie, in intregime, un acord incheiat intre dumneavoastra si NORTHSIDE PARK TOWER SRL in privinta utilizarii site-ului NORTHSIDE PARK si pagina de Facebook NORTHSIDE PARK isi rezerva dreptul de a revizui si aduce la zi aceste reguli in orice moment, fara o anuntare sau o acceptare prealabila a utilizatorilor.

10.1. Despre cookie-uri si dreptul la intimitate, in online “COOKIE"-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucura pe Internet, cum ar fi: · Personalizarea anumitor setari precum: limba in care este vizualizat un site, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, pastrarea optiunilor pentru diverse produse (masuri, alte detalii etc). · Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori. · Permit aplicatiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse intr-un anumit site pentru a crea o experienta de navigare mai valoroasa, mai utila si mai placuta. · Imbunatatesc eficienta publicitatii online.

10.2. Ce este un "cookie"? Un "Internet Cookie" (termen cunoscut si ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur si simplu "cookie" ) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitara emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) si este complet "pasiv" (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Exista 2 categorii mari de cookie-uri: · Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar in dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta sa le memoreze pana cand utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau inchide fereastra browserului ( ex: in momentul logarii/delogarii pe un cont de webmail sau pe retele de socializare). · Cookie-uri Persistente - Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (si in general depinde de durata de viata prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terti) - care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

10.3. Care sunt avantajele cookie-urilor? Un cookie contine informatii care fac legatura intre un web-browser (utilizatorul) si un web-server anume (website-ul). Daca un browser acceseaza acel web-server din nou, acesta poate citi informatia deja stocata si reactiona in consecinta. Cookie-urile asigura userilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex - preferintele in materie de confidentialitate online, optiunile privind limba site-ului, cosuri de cumparaturi sau publicitate relevanta.

10.4. Care este durata de viata a unui cookie? Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasit website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (‘cookie-uri permanente‘). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

10.5. Ce sunt cookie-urile plasate de terti? Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/ furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului si ele se numesc "third party cookies" pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

10.6. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site? O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de: · Cookie-uri de performanta a site-ului; · Cookie-uri de analiza a vizitatorilor; · Cookie-uri de inregistrare; · Cookie-uri pentru publicitate;

10.7. Cookie-uri de performanta Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: · setarile volumului pentru video player; · viteza de video streaming cu care este compatibil browserul;

10.8. Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un cookie de analiza a utilizatorului. Acest cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browserul ne va spune daca aveti acest cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul - acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

10.9. Cookie-uri pentru geotargeting Aceste cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a personaliza continutul site-ului nostru.

10.10. Cookie-uri pentru inregistrare Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat optiunea "Pastreaza-ma inregistrat", acest cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

10.11. Cookie-uri pentru publicitate Aceste cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si cat timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

10.12. Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

10.13. Alte cookie-uri ale tertelor parti Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

10.14. Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor? Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserver-ul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet (de exemplu: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

10.15. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online - ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare Exemple de intrebuintari importante ale cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): · Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului - categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel. · Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor - retinerea parolelor, preferintele de limba (De exemplu: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana). · Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search). · Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor - limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. · Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator. · Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics - cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (de exemplu: prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

10.16. Securitate si probleme legate de confidentialitate Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/antispyware. In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite siteuri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies. Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor: · Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor. · Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces. · Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare. · Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor. Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet - locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

10.17. Cum pot opri cookie-urile? Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookieuri de la un site anume. Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browserului tau. Scopul principal al acestei informari este acela de a crea un climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. In cazul in care se va produce o incalcare a securitatii datelor veti fi instiintati/notificati in scris. In cazul in care veti adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protectia datelor, NORTHSIDE PARK TOWER SRL va raspunde acestei solicitari in termen de 30 zile de la primirea unei astfel de solictari. In cazul incalcarii securitatii datelor, aceasata incalcare se va raporta la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in cel mult 72 de ore de la constare (incalcare presupune orice divulgare, transmitere catre terti).

Parteneri

Află ce spun viitorii tăi vecini

O locație excelentă, lângă lac, o zonă liniștită și curată a Sectorului 1 și conectare rapidă la fluxurile comerciale și de transport! Locație premium, concept unitar și ieșit din rutina noilor dezvoltări imobiliare. Atât la exterior cât și la interior am găsit o notă de calitate ridicată. Eu și familia mea suntem foarte fericiți de alegerea făcută.

Florin

Proprietar Apartament Duplex în cadrul NorthSide By The Lake

Superb! O oază de liniște ! Materiale și finisaje de calitate! Recomand!

Cristina

Proprietar Apartament 2 Camere în cadrul NorthSide Garden

Unul dintre cele mai frumoase proiecte rezidențiale din București! Aici am văzut că se pune accentul pe om și confort, îmbină utilitatea spatiului cu peisaje unice! Personalul foarte implicat, foarte profi! Felicitări!

Sofia

Proprietar Apartament 2 Camere în cadrul NorthSide By The Lake

Cel mai bun loc în care să trăești. Are un parc excelent, chiar pe marginea lacului! Apartamentele sunt construite cu mare atenție și materiale de calitate. Iubesc locul ăsta!

Matei

Proprietar Apartament 2 Camere în cadrul NorthSide Garden